girl
springende kinderen
top afbeelding

 

Welkom!

Welkom op de website van de Plaatsingswijzer. Deze website is bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen in groep 7 en 8 van de basisschool en van de eindgroepen van het speciaal (basis) onderwijs. U vindt hier informatie over de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. 
 

Plaatsingswijzer

De basisschool adviseert u over welk niveau het best bij uw kind past. De scholen van voortgezet onderwijs plaatsen de leerlingen. Om ervoor te zorgen dat scholen goed kunnen adviseren en plaatsen is de Plaatsingswijzer ontwikkeld (de Plaatsingswijzer is een gezamenlijk product van het primair en voortgezet onderwijs in Friesland).
 

Goed advies

De basisschool verzamelt door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen om de ontwikkeling van het kind zo goed mogelijk te kunnen volgen. Deze gegevens legt de school vast in het Leerlingvolgsysteem. Bij de Plaatsingswijzer gebruiken de scholen bij de advisering en plaatsing de gegevens vanaf groep 6.
 

Op deze website
Op deze website vindt u informatie over de Plaatsingswijzer.  


We wensen u veel succes en plezier bij het vinden van een goede school voor uw kind.
bottom afbeelding