Inloggen

Welkom

Welkom op de site van de Plaatsingswijzer, een instrument van de coöperatieve vereniging 'Overgang PO-VO'.

De Plaatsingswijzer is een hulpmiddel om tot een goed doordacht en goed onderbouwd advies te komen op basis van de gegevens uit de leerlingvolgsystemen van Cito, Dia, Boom en IEP.

De Samenwerkingsverbanden in Friesland, Groningen, Drenthe, Veld, Vaart en Vecht en Roosendaal van primair en voortgezet onderwijs zijn, namens de schoolbesturen, die deel uitmaken van hun verband, lid van de coöperatie. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan een belangrijk thema binnen Passend onderwijs, namelijk de doorgaande onderwijs- en zorglijnen PO-VO.

Als uw school onder een van deze samenwerkingsverbanden valt kunt u zich aanmelden door op de knop “inloggen” te klikken.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de coördinator Nineke Kupers | 0644953794